Polazna strana

POLAZNA STRANA PROJEKT MOCVARA BARDACA BILJNI BIODIVERZITET EKO-TURIZAM BARDACE FOTO GALERIJA KONTAKT Blog Knjiga gostiju

Restauracija i rehabilitacija mocvarnog regiona Bardaca, BiH

               Bardaca je tipicna mocvara ogranicena rijekama Savom i Vrbasom. Ovaj kompleks ukljucuje: ribnjake, naplavljene povrsine i sume, obradjeno zemljiste i nastanjene povrsine.

U ovom mocvarnom regionu registrovano je 280 biljnih vrsta, koje pripadaju 71 familiji. Neke od njih su: Urticulario vulgaris-Ceratophylletum demersi, Salvinia natans-Hydrocharietum morus rane, Marsilia quadrifolia-natans, Trapetum natantis typicum, Nupharetum lutae typicum, Scirpetum lacustris typicum, Phragmitetum austrialis, Irisetum pseudacorus, itd.

Podrucje je znacajno za gnijezdenje, hranjenje i kao odmoriste ptica mocvarica. Na Bardaci je uoceno 178 vrsta ptica (Obratil, 1973). Ovo je jedino staniste gdje se gnijezde sledece vrste ptica: Plegadis falcinellus (crni ibis), Platalea leucorodia (caplja kasikara), Larus ridibundus (obicni galeb), Chlidonias hybrida (bjelobrada cigra) i Sterna hyrundo (obicna cigra). 

Od 115 vrsta ptica uocenih u vrijeme gnijezdenja, 84 vrste se stvarno gnijezde u podrucju ribnjaka i okolini, dok su mjesta za gnijezdenje preostale 31 vrste jos uvijek nepoznata.

Riblja fauna na podrucju Bardace ukljucuje 26 vrsta, od kojih su u ribljnjacima najdominantnije 3 vrste, i to: saran, tolstolobik i amur, a u manjoj mjeri som, grgec i stuka.  

                Trenutno, mocvarni region Bardaca je izlozen opasnosti opadanja biodiverziteta, ukljucujuci globalno ugrozene vrste ptica mocvarica (npr. crni ibis, caplja kasikara, obicni galeb, itd.) zbog ogranicenog iskustva korisnika zemljista u pogledu rukovanja i upotrebe prirodnih resursa, sto pretpostavlja potrebu za ovim projektom.

 

Mocvara Bardaca

Problemi koje treba rijesiti!

Projekat restauracije i rehabilitacije mocvarnog regiona Bardaca razmatra dva problema:

1.        Potrebu elaboracije i implementacije mehanizma i legalne šeme postavljanja Ramsarskih mjesta u Bosni i Hercegovini;

2. Izgradnja kapaciteta za racionalno korištenje mocvare Bardaca.

Prof. dr Mihajlo Markovic